Termeni si Conditii

Prin conţinutul său, prezentul document pune la dispoziţia clienţilor săi termenii şi condiţiile de participare la jocurile operate de Murder Corporation. Pentru a putea participa la oricare din jocurile Murder Corporation este necesar acceptul explicit si nerevocat al prezentului document de Termeni și Condiții.

Jocurile Murder Corporation sunt accesibile tuturor persoanelor cu vârsta peste 18 ani (şi inclusiv), vorbitoare de limba română.

Jocurile nu necesită abilităţi sau cunostinte speciale şi nici utilizarea forţei, a unor cascadorii sau a oricăror alte metode violente. Solutiile pentru rezolvarea provocărilor nu implică -și chiar interzic- alterarea mobilierului, a instalaţiilor sau a obiectelor de décor.

  • Scenariile corespunzătoare jocurilor au fost realizate cu respectarea tuturor măsurilor de precauţie necesare pentru participanți şi nu conţin elemente sau obiecte dăunătoare sau periculoase. Participanţii îşi asumă în întregime responsabilitatea pentru orice acţiune voluntară sau involuntară provocatoare de suferinţe fizice sau psihice.
  • Daunele sau deteriorările produse obiectelor din cameră sau camerei în sine pe timpul jocului sunt responsabilitatea totală a participanţilor la joc şi vor fi reparate sau înlocuite de către aceştia pe cheltuiala proprie a participanţilor, în funcție de prețurile și tarifele comunicate de către organizatori.

Nu este permisă dezlipirea benzilor autocolante şi a însemnelor.

Bunurile personale pe care participanţii la joc le au asupra lor (telefoane mobile, chei, genţi, ghiozdane, cărţi, instrumente de scris, laptop-uri, aparate de înregistrare audio sau video, alimente sau băuturi) vor fi lăsate în afara camerei, în dulapurile încuiate puse la dispoziţie de către Organizatori.

Este recomandat să ajungeţi cu 15 minute înainte de ora de începere a reprezentației, pentru a participa la instructajul privind modul de desfăşurare a jocului, instructajul privind securitatea şi sănătatea dumneavoastră, precum şi instructajul privind prevenirea unor incendii şi accidente.

Cei care întârzie vor fi instruiţi în timpul orar rezervat pentru jocul în sine. Nu este permis accesul în camerele de joc în lipsa instructajului.

Cei care întârzie mai mult de 15 minute peste ora de începere a reprezentației nu vor mai fi primiți la joc, iar contravaloarea biletului achitat nu va fi restituită.

Biletul de intrare la jocurile Murder Corporation poate fi procurat exclusiv de la sediile The Codex, LOCKEDup și TROLL Escape Rooms cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de data reprezentației pentru care se procură biletul.

La fiecare din jocurile Murder Corporation există un număr minim de participanți. Dacă acest număr nu este întrunit pentru una din reprezentațiile anuțate, biletele procurate deja vor fi reportate pentru următoarea reprezentație.  Clienții înțeleg și acceptă acest fapt. Organizatorii vor încerca pe cât posibil să accepte raportarea unor bilete pentru o reprezentație ulterioară celei care urmează în mod normal, doar în cazuri de extremă urgență și atâta timp cât reprezentația imediat următoare nu este afectată de aceasta reportare.

Contravaloarea biletului achitat este 100% nerestituibilă (non-refundable). Clienții înțeleg și acceptă ca neprezentarea la joc în data și la ora stabilită sau întârzierea peste 15 minute de la ora începerii atrage după sine pierderea biletului și a contravalorii acestuia.

Nu este permis accesul la joc sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. În astfel de cazuri, organizatorii își rezervă dreptul de elimina din joc orice persoană care este sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor, fără rambursarea contravalorii biletului de acces. Persoanele în cauză se obligă să părăsească pe loc incinta.

Nu este permis comportamentul violent sau licențios, agresarea fizică sau verbală a celorlalți participanți sau a organizatorilor. În astfel de cazuri, organizatorii își rezervă dreptul de elimina din joc orice persoană care dovedește un astfel de comportament, fără rambursarea contravalorii biletului de acces. Persoanele în cauză se obligă să părăsească pe loc incinta.

Participanții înțeleg și acceptă faptul că derularea jocului este urmarită live de către organizatori cu ajutorul camerelor de supraveghere. Supravegherea video şi audio a participanţilor este necesară şi utilizată exclusiv pentru buna derulare a jocului şi pentru intervenţia rapidă în situaţii excepţionale.

Persoanele cu o stare de sănătate ce ar putea fi afectată negativ de petrecerea unui timp de 2-3 ore într-un spaţiu închis/ indoor sunt sfătuite să nu participe la joc. Organizatorii nu își asumă raspunderea pentru participarea la joc a persoanelor respective.

Înregistrarea video sau fotografierea camerelor, a jocului sau a obiectelor din cameră este strict interzisă. În astfel de cazuri, organizatorii își rezervă dreptul de elimina din joc orice persoană care dovedește un astfel de comportament, fără rambursarea contravalorii biletului de acces. Persoanele în cauză se obligă să părăsească pe loc incinta, iar organizatorii vor începe demersurile legale pentru protejarea proprietăţii intelectuale.

Participanţii la joc declară pe propria răspundere că au înţeles, sunt de acord şi îşi asumă toate informaţiile şi regulile din prezentul document. Declară de asemenea că nu vor întreprinde nicio acţiune care să provoace lor înşişi sau celorlaţi suferinţe fizice sau psihice.

Utilizarea, copierea, distribuirea sau publicarea unor opere creative asemănătoare cu jocurile Murder Corporation sunt strict interzise. Murder Corporation îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiuni legale împotriva celor care încalcă aceste drepturi.

În caz de nerespectare a prezentelor termene si conditii, ori a regulilor de conduită explicate în cadrul instructajului, organizatorii își rezervă dreptul ca în funcţie de situatie, să nu permită accesul la joc, să întrerupă jocul fără rambursarea contravalorii acestuia, ori să înceapă demersurile legale necesare.